ติดต่อเรา / Contact Us

ที่ตั้ง 

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานยาแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address 

Thai Herbal Preparation Pharmacopoeial group, Institute of Thai Traditional Medicine,
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, Nonthaburi 11000, Thailand

โทรศัพท์ / Tel. : 02 590 2608

อีเมล์ / E-mail : thppdtam@gmail.com